Nieuwsbrief November 2017

Een bezoek aan Landgoed Martenastate is in elk kwartaal van het jaar de moeite waard. Er is altijd het nodige te beleven, ook in deze herfst. Wees welkom. Over de wetenswaardigheden in deze nieuwsbrief willen wij u ook weer graag bijpraten.

Nieuwsbrief Juli 2017

In deze nieuwsbrief informeren wij u weer graag over enkele onderwerpen die vanuit de achterliggende periode het melden waard zijn. Dit doen we naast het aankondigen van enkele voornemens in de tweede helft van het jaar.

Nieuwsbrief februari 2017

In deze nieuwsbrief informeren wij u weer graag over enkele onderwerpen die vanuit de achterliggende periode het melden waard zijn. Dit doen we naast het aankondigen van enkele voornemens in de tweede helft van het jaar.

Nieuwsbrief november 2016

In deze nieuwsbrief informeren wij u weer graag over enkele onderwerpen die vanuit de achterliggende periode het melden waard zijn. Dit doen we naast het aankondigen van enkele voornemens in de tweede helft van het jaar.

Nieuwsbrief augustus 2016

In deze nieuwsbrief informeren wij u weer graag over enkele onderwerpen die vanuit de achterliggende periode het melden waard zijn. Dit doen we naast het aankondigen van enkele voornemens in de tweede helft van het jaar.

Nieuwsbrief mei 2016

In deze nieuwsbrief informeren wij u weer graag over enkele onderwerpen die vanuit de achterliggende periode het melden waard zijn. Dit doen we naast het aankondigen van enkele voornemens in de tweede helft van het jaar.

Nieuwsbrief april 2016

Deze eerste nieuwsbrief in 2016 markeert een belangrijk jaar voor Stichting Martenastate en daarmee voor Landgoed Martenastate. Onze stichting is in 1966 opgericht en is dit jaar derhalve gedurende een halve eeuw actief in het beheer en onderhoud van Martenastate, voorwaar een bijzondere mijlpaal.

Nieuwsbrief december 2015

In deze laatste nieuwsbrief van het jaar 2015 informeren wij u vanuit Landgoed Martenastate weer over activiteiten die achter ons liggen en die in de naaste toekomst hun beslag gaan krijgen. Voor uw reacties staan wij graag open via info@martenastate.nl. Wij wensen u hierbij prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling…

Nieuwsbrief mei 2015

In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de laatste ontwikkelingen vanuit Landgoed Martenstate. Nu de meest ingrijpende herstelwerkzaamheden op succesvolle wijze zijn afgerond, is tevredenheid op zijn plaats. Het bestuur prijst zich gelukkig dat met grote inzet van velen vrijwel alle plannen zijn gerealiseerd.

Nieuwsbrief maart 2015

Vanuit Landgoed Martenstate is weer het nodige te melden, vandaar om in deze nieuwsbrief de belangrijkste onderwerpen de revue te laten passeren. Het is verheugend dat de meest ingrijpende herstelwerkzaamheden, te weten het baggeren van de waterpartijen en het herstel van de walkanten, zeer voorspoedig zijn verlopen. Te meer daar de lente zich al enigszins aankondigt, de eerste voorjaarsbloeiers laten zich reeds zien. De grote verscheidenheid aan stinzenflora zal wederom vele belangstellenden trekken.

Nieuwsbrief december 2014

Het jaar 2014 loopt ten einde, een jaar waarin Landgoed Martenstate bol stond van de activiteiten in het kader van de in gang gezette ingrijpende renovatie. Werkzaamheden die ook het komende jaar zullen worden voortgezet. In deze nieuwsbrief informeren wij u weer over de voortgang van de verschillende onderdelen van het herstelplan en praten wij u bij over overige onderwerpen.  
Wij wensen u tenslotte een gelukkig en gezond nieuwjaar en spreken de wens uit dat wij ook het komende jaar met enige regelmaat op uw belangstelling voor ons landschapspark en de overige bezienswaardigheden mogen verheugen.

Nieuwsbrief augustus 2014

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de laatste ontwikkelingen van de renovatiewerkzaamheden en de overige activiteiten op en rondom Martenastate. De lay-out van de nieuwsbrief is met ingang van deze editie op een wat modernere leest geschoeid zodat de inhoud naar wij verwachten nog informatiever wordt.