Nieuws over Landschappark Martenastate

Martenastate in het nieuws

  • 07-12-2017

Op 29 nov 2017 stond in de Leeuwarder Courant een artikel over het stuk bos ten oosten van het park, dat bij het landgoed wordt...

Lees meer

Baggeren rondom de grafheuvel

  • 27-11-2017

Als laatste onderdeel van de grote renovatie van twee jaar geleden was en nog een baggerklus te doen bij de grafheuvel en...

Lees meer

Nieuwe wandelfolder

  • 21-09-2017

Er is een nieuwe wandelfolder verschenen, die een mooie wandelroute door het park en het Aldlân naar Jelsum en weer terug...

Lees meer

Routeborden

  • 21-09-2017

Aan de Brédijk en in het dorp Koarnjum zijn nieuwe routeborden geplaatst die de route naar Martenastate aangeven.

Lees meer

Túnmanswente

  • 01-12-2016

De aanwezigheid van de Túnmanswente vergroot de aantrekkelijkheid van een bezoek aan Martenastate, niet alleen voor de...

Lees meer

Groot groen herstel in park

  • 01-12-2016

De tweede helft van de maand november staat nadrukkelijk in het teken van een volgend omvangrijk groen herstel in het park.

Lees meer

Communicatie

  • 01-12-2016

We hebben vastgesteld dat ook de hedendaagse communicatie een groter bereik met zich meebrengt.

Lees meer

Bagger als voeding voor stinzenplanten

  • 01-12-2016

Zoals in de vorige nieuwsbrief reeds aangekondigd, is inmiddels een eerste deel van de achtergebleven bagger uit de...

Lees meer

Nog meer Vrienden gezocht

  • 01-12-2013

Er is een groeiende groep bezoekers die meerdere malen per week naar Martenastate komt om te wandelen en te genieten van het...

Lees meer