Nieuws over Landschappark Martenastate

Boekpresentatie - Martenastate "Proeftuin van het paradijs"

  • 09-11-2018

Op 2 november 2018 is een nieuw boek over Martenastate gepresenteerd, samengesteld door de heren Tjitte Kamminga en Henk F....

Lees meer

Uitbreiding Landgoed Martenastate met stinzenflorabos en –singel juni 2018

  • 11-07-2018

Vrijwilligers werkzaam aan de uitbreiding van het park.

  • 05-06-2018

Het bos dat oostelijk van het park ligt wordt bij Martenastate gevoegd. Dit betekent een grote klus voor de vrijwilligers.

Lees meer

Friesland Post

  • 25-04-2018

"Op ontdekkingstocht in Park Martenastate." Door: Fokko Bosker Fotografie: Dico de Klein

Lees meer

Martenastate in het nieuws

  • 07-12-2017

Op 29 nov 2017 stond in de Leeuwarder Courant een artikel over het stuk bos ten oosten van het park, dat bij het landgoed wordt...

Lees meer

Baggeren rondom de grafheuvel

  • 27-11-2017

Als laatste onderdeel van de grote renovatie van twee jaar geleden was en nog een baggerklus te doen bij de grafheuvel en...

Lees meer

Routeborden

  • 21-09-2017

Aan de Brédijk en in het dorp Koarnjum zijn nieuwe routeborden geplaatst die de route naar Martenastate aangeven.

Lees meer

Túnmanswente

  • 01-12-2016

De aanwezigheid van de Túnmanswente vergroot de aantrekkelijkheid van een bezoek aan Martenastate, niet alleen voor de...

Lees meer