Nieuws over Landschappark Martenastate

Publieksactiviteiten 2017

  • 01-12-2016

Het afgelopen voorjaar was er een groeiende belangstelling voor de stinzenflora.

Natuurlijk kan in elk seizoen worden genoten van al het moois op Martenastate, maar het grootste aantal bezoekers wordt toch geteld in de eerste maanden van het jaar.

Een groter aantal excursies onder professionele leiding heeft enthousiaste reacties opgeleverd.  Er is inmiddels met natuurbeschermingsorganisatie It Fryske Gea overleg gevoerd over de activiteiten van dit jaar. 

In de eerste nieuwsbrief van 2017 zullen de data met de verschillende activiteiten worden aangekondigd. Belangstellenden die niets willen missen, kunnen deze dus al snel in hun agenda zetten. Als bestuur denken wij een interessant palet aan mogelijkheden te kunnen aanbieden. 

Terug naar overzicht