Nieuws over Landschappark Martenastate

Communicatie

  • 01-12-2016

We hebben vastgesteld dat ook de hedendaagse communicatie een groter bereik met zich meebrengt.

Voor velen van u ongetwijfeld geen nieuws. Echter landgoederen zoals de onze hebben in dat kader nog wel een inhaalslag te maken. Dat merken we ook bij de collega-landgoederen. Op onze website www.martenastate.nl worden voortaan ook de belangrijkste activiteiten vermeld.

Het interactieve gebruik zullen we gaan stimuleren. Plaatsing van deze website tussen uw favorieten voorkomt dat u wellicht achteraf moet constateren dat u iets hebt gemist. Onderzoek naar de bezoekcijfers van onze website geeft aan dat een groter aantal “hits” ook hier het gevolg is van een bredere belangstelling.
Vele excursies zullen ook aangekondigd worden in het magazine van It Fryske Gea. Ook op deze wijze zal het bereik van belangstellenden aanzienlijk worden vergroot.


Vanuit Martenastate wordt nu ook met enige regelmaat getwitterd, zie hiertoe “@Martenastate1”; wilt u ook op deze wijze geïnformeerd worden, wordt dan een van onze volgers. De bestaande wandelfolder zal worden geactualiseerd. Deze kan in het voorjaar ook worden gedownload van onze website.

Als laatste onderdeel van de externe uitingen noemen wij dan nog de plaatsing van bewegwijzering naar Martenastate langs de N357, de weg tussen Leeuwarden en Holwerd. Ook vanaf het fietspad aan de Dokkumer Ee richting Koarnjum komt een verwijzing.

Met de verruiming van de communicatie wordt ook al getracht vooruit te lopen op de gemeentelijke herindeling ingaande 1 januari 2018 als Leeuwarderadeel zal opgaan in Leeuwarden. Het dorpengebied van de stad Leeuwarden zal met vele attracties verrijkt worden. 

Terug naar overzicht