Nieuws over Landschappark Martenastate

Groot groen herstel in park

  • 01-12-2016

De tweede helft van de maand november staat nadrukkelijk in het teken van een volgend omvangrijk groen herstel in het park.

De medewerkers van Hoveniersbedrijf Catrinus Alberda zullen op maar liefst dertig plaatsen in en rondom het park werkzaamheden verrichten. Het gaat hierbij om het planten, verwijderen of snoeien van bomen en het uitdunnen van struiken. Enige geluidsoverlast vanwege het gebruik van de motorzaag en de houtversnipperaar is onvermijdelijk.  Onze vrijwilligers assisteren bij de werkzaamheden.

Twee onderdelen lichten wij er even uit. Langs de toegangsweg naar de poort van Martenastate worden nog twee platanen geplant. Zo krijgt de laanstructuur, op termijn, weer wat meer cachet. Een tweede opvallend onderdeel betreft een nieuwe perceelafscheiding langs de twee graspercelen bij het natuurkampeerterrein en langs de Swarte Singel. Hier zal een zgn. Engels hekwerk worden geplaatst. Dit is een veel passender afscherming dan het huidige gaas. Aan de binnenzijde van het hekwerk wordt een stroomdraad verwerkt. Op deze wijze hoeft de pachter in de toekomst alleen nog een stroomvoorziening aan te sluiten voor de beweiding van schapen. Met deze volgende kwalitatieve impuls zetten we weer een stap in de richting van een evenwichtige soortensamenstelling in het park die recht doet aan de historische uitgangspunten.

Terug naar overzicht