Informatie

Op deze pagina's vindt u algemene informatie over de Stichting Martenastate en links naar andere interessante websites.

Naast de informatie op deze website verschijnenen er periodiek Nieuwsbrieven en kunt u lid worden van 'De Vrienden van Martenstate'.

Interessante links

Samenwerkende relaties willen we graag bij u onder de aandacht brengen.

Vrienden van Martenastate

Om het voortbestaan van Martenastate voor de toekomst te waarborgen is de Stichting Martenastate op zoek naar duizend-en-één vrienden, die bereid zijn om zich voor een klein bedrag te verbinden aan Martenastate.

ANBI - Bestuur

ANBI-gegevens Stichting Martenastate. De stichting heeft ten doel het onderhouden en het exploiteren van het bos van Martenastate te Koarnjum.

Nieuwsbrieven

Door middel van de nieuwsbrief informeren wij u graag over de ontwikkelingen rond Martenastate.

Túnmanswente

Túnmanswente (de voormalige tuinmanswoning) op Martenastate is een uitgelezen adres voor koffie, thee, lunch en kleinschalige groepsactiviteiten, zoals
vergaderingen en familiebijeenkomsten.

Vrijwilligersteam

Stel je voor: Nederland zonder vrijwilligers, een ondenkbare situatie. De maatschappij leunt sterk op vrijwilligers, ze zijn van onschatbare waarde, ook op Martenastate.

Ook op Landgoed Martenastate in Koarnjum wordt al gedurende vele jaren vrijwilligerswerk verricht; op de foto een deel van de ca. 25 vrijwilligers. Vrijwilligers op Martenastate zijn actief in het onderhoud in park, bos en singel, in de voorlichting, tijdens excursies, als gastheer/vrouw op het natuurkampeerterrein en in
de horeca in de Túnmanswente. Zij verrichten met zeer veel enthousiasme en grote betrokkenheid hun werkzaamheden tijdens  vaste dagdelen. Heeft u ook
belangstelling, reageer via info@martenastate.nl. Ook bestuurders van Stichting Martenastate, sedert 1966 belast met het bezit, beheer en onderhoud van het landschapspark en de opstallen, fungeren als vrijwilligers. Met de inzet van een ieder is de continuïteit gewaarborgd en kunnen komende generaties blijvend genieten van al het moois op Martenastate.