ANBI

ANBI-gegevens Stichting Martenastate

Contactgegevens:
Bezoekadres:
Martenawei 2, 9056 PE  Koarnjum

Adres secretariaat:
Ikeleane 5 9051 SB  Stiens

telefoon 058 – 2575135
bankrekening: NL 13 INGB 0002 395492 
website: www.martenastate.nl
e-mail: info@martenastate.nl

fiscaal nummer: 0037 59 593

Bestuur

Henk Buith, voorzitter
Coos Waringa, secretaris
Mr. Anne Klunder, penningmeester
Johan Tamminga
Mr. Ivo van der Meer
 

Beloning

Leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding. Door bestuurders gemaakte kosten ten behoeve van de stichting worden vergoed.

Doelstelling en hoofdlijnen van het beleidsplan

Stichting Martenastate, opgericht in 1966, heeft als belangrijkste doelstelling het in stand houden van Landgoed Martenastate in Koarnjum en de zich op dit landgoed bevindende monumenten, een en ander met inachtneming van de bepalingen van het testament van de laatste adellijke eigenaar/bewoner wijlen  jonkheer Duco Martena van Burmania Vegelin van Claerbergen (art. 2 van de statuten).