Nieuwsbrief december 2023

Nieuwsbrief december 2023

In deze 7e en laatste nieuwsbrief van het jaar 2023, blikken we terug en kijken we naar de toekomst. Niet ongebruikelijk in deze periode van het jaar. Daar past ook bij om op hoofdlijnen vast te stellen of alle inspanningen dit jaar tot gewenste resultaten hebben geleid. 

Nieuwsbrief oktober 2023

Nieuwsbrief oktober 2023

Na een zomer die overwegend heel fraai is geweest, vragen gedurende de laatste maanden van dit jaar weer de gebruikelijke groene beheermaatregelen de aandacht. Denk daarbij aan de vele maaiwerkzaamheden, het afvoeren van het maaisel en het hekkelen van de waterwegen.

Nieuwsbrief augustus 2023

Nieuwsbrief augustus 2023

In deze vakantieperiode schenken we in deze nieuwsbrief weer aandacht aan enkele actuele onderwerpen. Uit reacties op te maken, kan worden vastgesteld dat deze informatiebron door de ontvangers op prijs wordt gesteld.

Nieuwsbrief juni 2023

Nieuwsbrief juni 2023

In elk jaargetijde is het de moeite waard om landschapspark Martenastate te bezoeken. Nu het stinzenflora-seizoen al weer enkele weken ten einde is, komt een periode met een overdadige bloei van fluitenkruid. Hoewel deze plant in ons land zeer algemeen voorkomt, is de royale aanwezigheid altijd weer een bijzondere ervaring. In de cyclus van beheer is de volgende stap het maaien van deze schermbloemen waardoor er weer een nieuw aanzien van het park volgt. De inrichting van het perceel van Martena Zathe, de aangrenzende voormalige dorpsboerderij met erf, vordert gestaag.

Nieuwsbrief mei 2023

Nieuwsbrief mei 2023

De oude Nederlandse naam voor de maand mei is bloeimaand. In deze maand begint in de natuur alles te bloeien, vanaf deze maand zijn de koude maanden voorbij. Dat dit geen automatisme is, blijkt elk jaar opnieuw als het weer zich toch anders gedraagt dan verwacht. En dat de stinzenplanten in ons landschapspark al maanden eerder groeien en bloeien en tijdens de maand mei hun seizoen afsluiten, daar staan we in deze nieuwsbrief bij stil.

Nieuwsbrief maart 2023

Nieuwsbrief maart 2023

In deze nieuwsbrief besteden we graag aandacht aan de onderwerpen die op dit moment de meeste nieuwswaarde hebben. We staan stil bij de afronding van het eerste onderdeel van het project Martena Zathe.

Nieuwsbrief januari 2023

Nieuwsbrief januari 2023

In deze eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar schenken we aandacht aan enkele onderwerpen die de verscheidenheid op Martenastate illustreren. Wandelen in elk jaargetijde is hier aantrekkelijk, echter in het voorjaar is er de belangrijke blikvanger, te weten de grote schoonheid van de veelsoortige stinzenplanten die zich weer uitbundig in volle glorie zullen presenteren. Maar  de eeuwenoude historie blijft eveneens voortdurend de moeite waard.

Nieuwsbrief december 2022

Nieuwsbrief december 2022

In deze nieuwsbrief schenken wij ruime aandacht aan de ontwikkelingen met betrekking tot Martena Zathe, de naastgelegen dorpsboerderij van landschapspark Martenastate die op termijn met elkaar in verbinding zullen worden gebracht. Verder zien wij alweer uit naar een nieuw stinzenflora-seizoen, over enkele weken zullen immers de eerste voorjaarsbloeiers zich gaan tonen aan de bezoekers.De vele vrijwilligers die aan Martenastate zijn verbonden, spelen een zeer belangrijke rol bij alle activiteiten. U krijgt een inkijkje in hun vele vaardigheden.

Nieuwsbrief oktober 2022

Nieuwsbrief oktober 2022

In deze nieuwsbrief staan wij weer graag stil bij enkele onderwerpen die naar onze mening de moeite waard zijn om met de ontvangers van deze nieuwsbrief te delen. Vanuit het landgoed zijn de onderwerpen veelal te onderscheiden in de aandachtsgebieden “groen” en “rood”; enerzijds het groen in het park en aangrenzende gebieden, anderzijds de aandacht voor het rood vanwege de aanwezigheid van diverse historische opstallen, zijnde alle rijksmonument. De zorg om de instandhouding en de kwaliteit de hoogste prioriteit te geven, vloeit voort uit de statutaire opdracht van de stichting. Bezoekers kunnen hier dagelijks kennis van nemen als ze een bezoek brengen aan deze “groene long” in Koarnjum.

Nieuwsbrief augustus 2022

Nieuwsbrief augustus 2022

In deze nieuwsbrief informeren wij u weer over enkele actuele zaken die naar onze mening de moeite waard zijn om te delen. Het jaar is al weer ruim halverwege, de algemene verzuchting “de tijd vliegt”, zal voor menigeen gelden. De onderwerpen en activiteiten die dit jaar de aandacht vragen van de bestuurders van Stichting Martenastate zijn veelvuldig en omvangrijk.

Nieuwsbrief mei 2022

Nieuwsbrief mei 2022

In deze nieuwsbrief staan we weer graag stil bij enkele ontwikkelingen die wij met onze lezers/belangstellenden willen delen. Het zijn in de regel onderwerpen die met enige regelmaat terugkeren, niet verwonderlijk omdat er altijd voortgang is in omstandigheden en projecten die verbonden zijn met of voortvloeien uit de primaire opdracht van onze stichting: het “groen en rood” goed onderhouden, aandacht schenken aan kwaliteit en verscheidenheid en vanwege de openbare toegankelijkheid van het landschapspark, onze bezoekers tot een aangenaam bezoek blijven verleiden.

Nieuwsbrief april 2022

Nieuwsbrief april 2022

April is de eerste voorjaarsmaand. Hoewel wij altijd verkondigen dat het in elk jaargetijde de moeite waard is om landschapspark Martenastate te bezoeken, doet deze periode toch veel met mensen: aangename temperaturen, een ontluikende natuur en dus zijn er meerdere redenen om hiervan te genieten. De stinzenflora is op dit moment de belangrijkste uitnodiging voor een bezoek aan ons park.

Nieuwsbrief februari 2022

Nieuwsbrief februari 2022

In deze eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen wij de lezers weer graag informeren over enkele naar onze mening nieuwswaardige activiteiten en gebeurtenissen op of rondom Landgoed Martenastate.

Nieuwsbrief december 2021

Nieuwsbrief december 2021

In deze laatste nieuwsbrief van dit jaar beginnen wij eerst om al onze lezers dank te zeggen voor hun belangstelling voor ons landschapspark. Het stemt ons tot grote tevredenheid dat ook deze verbinding met Martenastate op waarde wordt geschat.
Wij brengen u hierbij weer graag op de hoogte van enkele naar onze mening in het oog springende activiteiten en nieuwsfeiten.

Nieuwsbrief oktober 2021

Nieuwsbrief oktober 2021

In deze nieuwsbrief informeren wij u weer graag over enkele activiteiten en nieuwsfeiten aangaande landgoed Martenastate. De grote groep ontvangers van deze nieuwsbrief is zeer divers, vandaar dat de keuze voor nieuwswaardige onderwerpen veelal altijd een keuze met zich meebrengt.

Nieuwsbrief augustus 2021

Nieuwsbrief augustus 2021

Nu de Corona-maatregelen zijn afgezwakt, is de Túnmanswente gelukkig weer gedurende enkele dagen per week geopend.  Dat de realisatie van Martena Zathe, de restauratie van de naastgelegen dorpsboerderij met koetshuis, de komende periode veel aandacht zal vragen, moge duidelijk zijn. We praten u graag bij over de laatste ontwikkelingen.

Nieuwsbrief juni 2021

Nieuwsbrief juni 2021

In deze nieuwsbrief kijken we terug op het stinzenflora-seizoen en schenken we aandacht aan de onderwerpen die wij op dit moment belangrijk vinden om met de lezers te delen.

Nieuwsbrief april 2021

Nieuwsbrief april 2021

Een bezoek aan het landschapspark van Martenastate is in elk seizoen de moeite waard, melden wij met enige regelmaat. In de kern is dat zeker het geval, er is gedurende het gehele jaar van alles te zien en te ervaren. Toch zal het voorjaar tot de meeste verbeelding spreken.

Nieuwsbrief februari 2021

Nieuwsbrief februari 2021

In deze eerste nieuwsbrief van 2021 maken wij weer graag melding van enkele naar onze mening interessante gebeurtenissen op of rondom Landgoed Martenastate.

Nieuwsbrief november 2020

Nieuwsbrief november 2020

In deze nieuwsbrief, de zesde in dit jaar, komen wij weer graag met informatie naar buiten die naar onze mening de moeite waard is om te delen met een ieder die betrokken is bij of belangstelling toont voor Martenastate in Koarnjum.

Nieuwsbrief september 2020

Nieuwsbrief september 2020

In deze nieuwsbrief informeren wij u weer over onderwerpen die naar onze mening voor u als lezer interessant kunnen zijn. Uit meerdere reacties maken wij op dat deze informatie op prijs wordt gesteld. Het maakt het ons verder mogelijk om een band op te bouwen met hen die zich verbonden voelen met Martenastate. Niet alleen met de regelmatige bezoeker, maar ook met de relatie met wie wordt samengewerkt.

Nieuwsbrief juli 2020

Nieuwsbrief juli 2020

Ieder voorjaar is het een prachtig gezicht: de tuinen en parken van Friese states staan bomvol bloeiende stinzenplanten. Een ware kleurenexplosie die de eens zo luisterrijke states doet opbloeien. De relatie tussen stinzenflora en states is op zijn zachtst gezegd bijzonder te noemen. Hoe is deze relatie tot stand gekomen, en wat is er zo uniek aan? Tijdens de tentoonstelling ’Fryske skatten yn it grien’ (Friese schatten in het groen), die vanaf 13 juli bij Tresoar, Boterhoek 1 te Leeuwarden, te zien is, kom je alles te weten over deze twee uitzonderlijke Friese fenomenen: stinzenflora en states.

Nieuwsbrief juni 2020

Nieuwsbrief juni 2020

De gevolgen van de Corona-pandemie zijn in de eerste helft van dit jaar zeer ingrijpend geweest. Nu ook in Nederland de eerste versoepelingen van overheidswege zijn afgekondigd, wordt het sociale leven weer ietsje aangenamer. Maar ook in de tweede helft van dit jaar zal er grote terughoudendheid zijn daar waar het gaat om samenkomsten van grote groepen mensen.

Nieuwsbrief april 2020

Nieuwsbrief april 2020

Wij hopen dat deze nieuwsbrief u in goede gezondheid bereikt. Sinds enkele maanden strekt zich een pandemie uit over vrijwel de gehele wereld. Toch is er op dit moment weer de nodige informatie vanuit landschapspark Martenastate die wij graag met u willen delen. Ook om hiermee aan te geven dat de toekomst zeker weer hoopvol zal zijn en perspectief zal bieden.   

Nieuwsbrief februari 2020

Nieuwsbrief februari 2020

In deze eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar informeren wij u weer graag over ontwikkelingen en activiteiten aangaande landschapspark Martenastate in Koarnjum.  

Nieuwsbrief november 2019

Nieuwsbrief november 2019

Deze nieuwsbrief informeert de lezer met name over de voortgang van enkele eerder in gang gezette activiteiten. Enkele onderwerpen zijn: Martenastate onderdeel wandelroute, 10 jaar Túnmanswente en uitbreiding excursies.

Nieuwsbrief september 2019

Nieuwsbrief september 2019

In deze nieuwsbrief leest u de laatste updates. Enkele onderwerpen zijn: Martenastate gekozen tot landelijke “hotspot” stinzenflora en nieuwe boeken over stinzenflora.

Nieuwsbrief juli 2019

Nieuwsbrief juli 2019

Het uitbrengen van deze tussentijdse nieuwsbrief heeft een bijzondere reden. Wij verwijzen u hierbij graag naar het gezamenlijke persbericht van Stichting Martenastate en It Fryske Gea zoals hieronder weergegeven.

Nieuwsbrief mei 2019

Nieuwsbrief mei 2019

In deze nieuwsbrief informeren wij weer graag bezoekers en belangstellenden over Landgoed Martenastate. Er zijn met regelmaat onderwerpen die we met u willen delen. In ons openbaar toegankelijk landschapspark (van zonsopgang tot zonsondergang) bent u van harte welkom om van natuur en historie te genieten. Wij wensen u een mooie zomer toe, in Koarnjum, in Fryslân of elders in de wereld.

Nieuwsbrief februari 2019

Nieuwsbrief februari 2019

Deze eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar ontvangt u aan het begin van een nieuw stinzenflora-seizoen. De grote verscheidenheid aan voorjaarsbloeiers zal menigeen weer aanspreken. De diverse kleuren, vormen en massaliteit blijven indrukwekkend, zodanig dat op verschillende momenten in dit jaargetijde een bezoek aan Martenastate altijd de moeite waard zal zijn. Wij informeren u in deze brief weer over de meest in het oog springende onderwerpen.

Nieuwsbrief december 2018

Nieuwsbrief december 2018

In deze laatste nieuwsbrief van dit jaar staan we nog even stil bij de meest in het oog springende activiteiten in de achterliggende periode. Als bestuur van Stichting Martenastate kijken wij met genoegen terug op de aankoop van de twee aan ons landgoed grenzende percelen en de presentatie van een tweede boek met daarin veel aandacht voor de bewonersgeschiedenis van de state. Wij wensen alle lezers van deze nieuwsbrief nu reeds alle goeds voor het nieuwe jaar en spreken de wens uit dat men ook in 2019 met enige regelmaat de weg naar Martenastate weet te vinden.

Nieuwsbrief oktober 2018

Nieuwsbrief oktober 2018

Afgelopen voorjaar en zomer zijn verschillende records gebroken. Dan denken we niet zo zeer aan sportieve prestaties, maar wel aan al hetgeen dat in relatie staat tot het langdurige prachtige weer met veel zon en nauwelijks neerslag. Waar elders enkele landgoederen negatieve gevolgen hebben ondervonden van de droogte, heeft Martenastate het warme en droge weer goed doorstaan. In deze nieuwsbrief informeren wij u weer graag over de laatste ontwikkelingen van Landgoed Martenastate die naar onze mening het melden waard zijn.

Nieuwsbrief juni 2018

Nieuwsbrief juni 2018

In deze nieuwsbrief informeren wij u weer graag over enkele ontwikkelingen aangaande Landgoed Martenastate die naar onze mening het melden waard zijn. Ook als openbaar toegankelijk landschapspark behoort het tot onze taak om belangstellenden op de hoogte te houden van zaken met nieuwswaarde en om deze te delen met de lezers die, naar wij hopen, ook met regelmaat het park bezoeken. 

Nieuwsbrief Januari 2018 | EXTRA EDITIE

GRIEN FESTIVAL - Park Koarnjum ‘met de fiets naar de voortuin van Culturele Hoofdstad’

GRIEN FESTIVAL - Park Koarnjum
‘met de fiets naar de voortuin van Culturele Hoofdstad’

Vanaf paasmaandag 2 april en elke volgende dag tot en met 15 april 2018 zijn tal van belevenissen te boeken of te bezoeken. Grien Festival is een unieke combinatie van historie, unieke stinzenflora wandelingen, fietsarrangementen, lange tafels met brunches, ontmoetingsplek, natuurlijke omgeving, natuurgidsen, belevenissen voor kinderen, toneel, muziek, modeshow, exposities en lezingen.

Nieuwsbrief Maart 2018

Nieuwsbrief maart

Dachten we medio februari nog dat de lente aanstaande was, in de eerste week van maart was Koning Winter even de baas, flinke vorst, ook overdag, schaatsen op ijsbanen en op open water met geringe diepgang. De stevige wind zorgde voor een snijdende gevoelstemperatuur. Echter de koudegolf uit het oosten is verdwenen.

Het is om deze reden dat wij een ieder nu lentekriebels toewensen en dat de komende weken de aarde al wat zal worden verwarmd zodat bezoekers weer in groten getale naar Martenastate kunnen komen.

Nieuwsbrief Januari 2018

Aan het begin van het nieuwe jaar wensen wij u, beste lezer, alle goeds. Dat 2018 een jaar mag zijn dat u, naast een goede gezondheid, ook andere voorspoed ten deel mag vallen. De stad Leeuwarden en de provincie Fryslân zijn nu Culturele Hoofdstad van Europa, een jaar om naar uit te zien. Veel evenementen zijn de moeite meer dan waard om te bezoeken. Dat Landgoed Martenastate in deze reeks ook niet mag ontbreken, leest u verder in deze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief November 2017

Een bezoek aan Landgoed Martenastate is in elk kwartaal van het jaar de moeite waard. Er is altijd het nodige te beleven, ook in deze herfst. Wees welkom. Over de wetenswaardigheden in deze nieuwsbrief willen wij u ook weer graag bijpraten.

Nieuwsbrief Juli 2017

In deze nieuwsbrief informeren wij u weer graag over enkele onderwerpen die vanuit de achterliggende periode het melden waard zijn. Dit doen we naast het aankondigen van enkele voornemens in de tweede helft van het jaar.

Nieuwsbrief februari 2017

In deze nieuwsbrief informeren wij u weer graag over enkele onderwerpen die vanuit de achterliggende periode het melden waard zijn. Dit doen we naast het aankondigen van enkele voornemens in de tweede helft van het jaar.

Nieuwsbrief november 2016

In deze nieuwsbrief informeren wij u weer graag over enkele onderwerpen die vanuit de achterliggende periode het melden waard zijn. Dit doen we naast het aankondigen van enkele voornemens in de tweede helft van het jaar.

Nieuwsbrief augustus 2016

In deze nieuwsbrief informeren wij u weer graag over enkele onderwerpen die vanuit de achterliggende periode het melden waard zijn. Dit doen we naast het aankondigen van enkele voornemens in de tweede helft van het jaar.

Nieuwsbrief mei 2016

In deze nieuwsbrief informeren wij u weer graag over enkele onderwerpen die vanuit de achterliggende periode het melden waard zijn. Dit doen we naast het aankondigen van enkele voornemens in de tweede helft van het jaar.

Nieuwsbrief april 2016

Deze eerste nieuwsbrief in 2016 markeert een belangrijk jaar voor Stichting Martenastate en daarmee voor Landgoed Martenastate. Onze stichting is in 1966 opgericht en is dit jaar derhalve gedurende een halve eeuw actief in het beheer en onderhoud van Martenastate, voorwaar een bijzondere mijlpaal.

Nieuwsbrief december 2015

In deze laatste nieuwsbrief van het jaar 2015 informeren wij u vanuit Landgoed Martenastate weer over activiteiten die achter ons liggen en die in de naaste toekomst hun beslag gaan krijgen. Voor uw reacties staan wij graag open via info@martenastate.nl. Wij wensen u hierbij prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling…

Nieuwsbrief mei 2015

In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de laatste ontwikkelingen vanuit Landgoed Martenstate. Nu de meest ingrijpende herstelwerkzaamheden op succesvolle wijze zijn afgerond, is tevredenheid op zijn plaats. Het bestuur prijst zich gelukkig dat met grote inzet van velen vrijwel alle plannen zijn gerealiseerd.

Nieuwsbrief maart 2015

Vanuit Landgoed Martenstate is weer het nodige te melden, vandaar om in deze nieuwsbrief de belangrijkste onderwerpen de revue te laten passeren. Het is verheugend dat de meest ingrijpende herstelwerkzaamheden, te weten het baggeren van de waterpartijen en het herstel van de walkanten, zeer voorspoedig zijn verlopen. Te meer daar de lente zich al enigszins aankondigt, de eerste voorjaarsbloeiers laten zich reeds zien. De grote verscheidenheid aan stinzenflora zal wederom vele belangstellenden trekken.

Nieuwsbrief december 2014

Het jaar 2014 loopt ten einde, een jaar waarin Landgoed Martenstate bol stond van de activiteiten in het kader van de in gang gezette ingrijpende renovatie. Werkzaamheden die ook het komende jaar zullen worden voortgezet. In deze nieuwsbrief informeren wij u weer over de voortgang van de verschillende onderdelen van het herstelplan en praten wij u bij over overige onderwerpen.  
Wij wensen u tenslotte een gelukkig en gezond nieuwjaar en spreken de wens uit dat wij ook het komende jaar met enige regelmaat op uw belangstelling voor ons landschapspark en de overige bezienswaardigheden mogen verheugen.

Nieuwsbrief augustus 2014

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de laatste ontwikkelingen van de renovatiewerkzaamheden en de overige activiteiten op en rondom Martenastate. De lay-out van de nieuwsbrief is met ingang van deze editie op een wat modernere leest geschoeid zodat de inhoud naar wij verwachten nog informatiever wordt.