Vrienden

Het bestuur van Stichting Martenastate is zich heel bewust van de waarde en schoonheid van Landgoed Martenastate.

Om Martenastate voor de toekomst te waarborgen, is de Stichting Martenastate op zoek naar duizend-en-één vrienden, die bereid zijn om zich voor een bedrag naar keuze te verbinden met Martenastate.

Als ‘Vriend van Martenastate’ ontvangt u met regelmaat onze nieuwsbrief, boordevol weetjes over Landgoed Martenastate.

Ook giften en (periodieke) schenkingen kunnen helpen om het landschapspark voor komende generaties veilig te stellen. Stichting Martenastate heeft een zgn. ANBI-inschrijving waardoor deze giften aftrekbaar zijn bij de belastingaangifte.

Zo wordt u 'Vriend van Martenastate!' Draagt u Martenastate een warm hart toe? Steun ons. 'Vriend van Martenastate' wordt u eenvoudig door het onderstaande
formulier volledig in te vullen.

Aanmeldformulier

Ik machtig Stichting Martenastate om het bovenstaande bedrag (minimaal € 15,00 per jaar) tot wederopzegging jaarlijks af te schrijven van mijn rekening (vul hierboven het bedrag, uw rekeningnummer en de naam van de rekeninghouder in).