Nieuws over Landschappark Martenastate

Landgoed Martenastate start met restauratie boerderij en koetshuis

  • 01-03-2022

Koarnjum, 23 februari 2022 Een wandeling maken op en rondom landgoed Martenastate in Koarnjum wordt steeds aantrekkelijker. Nadat het park drie jaar geleden werd uitgebreid met een bos en een singel, is eind 2020 de naastgelegen boerderij en het volledige perceel verkregen. Boerderij en koetshuis zullen worden gerestaureerd. Aannemingsmaatschappij Friso Bouwgroep neemt deze restauratiewerkzaamheden voor haar rekening. Het gehele project, genaamd Martena Zathe, gaat 1 maart a.s. om 10.00 uur officieel van start met de onthulling van het bouwbord aan de Martenawei. Het project zal eind 2022 zijn afgerond.

Openbaar toegankelijk
Stichting Martenastate is belast met het bezit en beheer van het landgoed waarvan de geschiedenis teruggaat tot in de vijftiende eeuw. Het landgoed omvat een openbaar toegankelijk landschapspark met een zeer rijke variatie aan stinzenplanten, de state uit 1899, een koetshuis, ornamenten, een natuurkampeerterrein en Túnmanswente, met theetuin en een B&B.

Uitbreiding
Met de recente uitbreiding van de boerderij worden meerdere historische banden met Martenastate hersteld. De laatste adellijke bewoner van Martenastate, jonkheer Duco van Martena van Burmania Vegilin van Claerbergen, verhuurde de boerderij op deze plek aan een voorvader van de laatste actieve boer alhier op deze plek. Bij meerdere states stond bijna altijd wel een boerderij die mede diende voor de voedselvoorziening van de adellijke bewoners. De verkrijging van de boerderij en het perceel en de realisatie van de voorgenomen restauratie is mede mogelijk gemaakt door de heer en mevrouw Willem van Riemsdijk en Trudy van Riemsdijk - Zandee. Het echtpaar heeft onder meer een grote voorliefde voor historisch belangrijke stinzenflora en buitenplaatsen in Fryslân en woont sinds enkele jaren in het monumentale Doktershûs in Stiens.                                                                                                            

Restauratie
Het boerenerf was bij de overdracht nog volledig bebouwd. Inmiddels zijn de grote ligboxstal en enkele overige bijgebouwen gesloopt en zullen de betonnen vloeren worden verruild voor een kleurrijk bloemenveld.  Aannemingsmaatschappij Friso B.V. (vestiging Leeuwarden) gaat in opdracht van Stichting Martenastate op 1 maart beginnen met de restauratie van de boerderij en het koetshuis. In de boerderijschuur uit 1864 komen aan de westzijde twee huurwoningen tot stand. De ‘skuorreed’ in de schuur, zicht gevend op de binten en rietbedekking, blijft open en kan bij bijzondere gelegenheden gebruikt worden. Het voorhuis dat in 1939 werd gebouwd, wordt ook gerenoveerd. Alle wooneenheden worden voorzien van combi brine/water-warmtepomp in combinatie met ingebouwde warmwater-boiler.

Verbinding
Het koetshuis zal na restauratie gebruikt worden voor bijeenkomsten, onder meer voor educatieve en informatieve doeleinden. De bloemenweide wordt voorzien van meerdere wandelpaden die aansluiten op het landschapspark. Met een ontwerp van een brug door beeldend kunstenaar Birthe Leemeijer wordt de verbinding tussen het nieuwe wandelgebied en het historische park verbijzonderd. Dwars over het boerenerf liep vroeger de doorgaande weg van Koarnjum naar Britsum. Die wordt straks geaccentueerd door een bomenrij met aan te planten inheemse soorten. Bij de entree aan weerszijden worden twee hommeies geplaatst, die traditioneel de toegang tot een erf markeerden. Deze worden ook ontworpen door Leemeijer en vormen met de brug een totaalkunstwerk.

Duurzame elementen 
Naast de bloemenweide met een grote mate van biodiversiteit, wordt het boerenerf voorzien van meerdere duurzame elementen, zoals een wadi voor de opslag van regenwater en passend parkmeubilair.                                                            

Betrokken partijen:  

- Opdrachtgever: Stichting Martenastate, Koarnjum
- Samenwerkingspartner: Stichting Stinze-Stiens, Stiens
- Architect: Heldoorn Ruedisulj Architecten bna, Leeuwarden
- Ontwerp Tuin en landschap: Buro Walinga, Bolsward
- Aannemer: Friso Bouwgroep, Leeuwarden
- Tekenwerk: Bouwkundig Tekenburo Flisijn, Leeuwarden
- Installaties en dakbedekking: Kobus, Garyp
- Constructeur: Ingenieursbureau EconStruct BV, Leeuwarden
- Keukens: Bakker Postma, Leeuwarden 

Terug naar overzicht