Nieuws over Landschappark Martenastate

Stinzenflora gespot week 18 door Anneke Kuiper

  • 04-05-2022

Nu de bomen en struiken in blad komen sterven de stinzenplanten, op een uitzondering na, af.

De bloei van de bostulp is afnemend, de gele en blauwe anemoon zijn vrijwel verdwenen, het gevlekt longkruid probeert zich nog staande te houden. Gelukkig kunnen we genieten van het Haarlems klokkenspel. Ook de adderwortel en het daslook laten zich voorzichtig zien en de wilde hyacint (wel een zoekplaatje 😎), kun je aantreffen. Stinzenplanten bloeien in het voorjaar en de meeste planten handhaven zich ’s zomers en ’s winters met delen onder de grond; een bol, knol of wortelstok. Uitzonderingen hierop zijn o.a. het gevlekt longkruid en de adderwortel; deze hebben de winterknoppen dicht boven de grond. Door het hele park zien we dat vegetatie zoals het fluitenkruid, de paardebloem, het vergeet-me-nietje en de pinksterbloem de bloei van de stinzenplanten overnemen. 

 

Bij de berceau zijn de perenbomen al zodanig gegroeid dat er daadwerkelijk een groene tunnel ontstaat. De perenbomen hebben uitzonderlijk gebloeid. Hopelijk heeft er een goede bestuiving plaatsgevonden, met gevolg een rijke oogst. Dit laatste kunnen we in de loop van dit jaar volgen. 

Terug naar overzicht