Nieuws over Landschappark Martenastate

Stinzenflora, 1 maart 2023, week 4

  • 01-03-2023

Het eerste longkruid bloeit. Wat een prachtig gezicht. Deze voorjaarsplant wordt al in de Flora Frisica van Bruinsma uit 1840 (!) genoemd met vindplaats Martenastate. Opmerkelijk hierbij dat het longkruid tegenwoordig, dus bijna 200 jaar later, nog op dezelfde plaatsen voorkomt. In tegenstelling tot de meeste andere stinzenplanten heeft het longkruid geen bolletje in de bodem. De plant kan vermeerderd worden door te scheuren. De kleur van deze plant is in het begin roodachtig, maar gaat later over naar blauw. 

 

Bij de wilde eenden in het park zien we al geruime tijd paarvorming. Om deze eenden broedgelegenheid te bieden zijn er eendenkorven opgehangen. We hopen daarmee dat dit succesvol wordt, hoewel de invloed van predatoren zoals bijvoorbeeld de vos, zwarte kraai, blauwe reiger, steenmarter en natuurlijk de huiskat, niet moet worden onderschat. 

In het verlengde van het park, het bos, zien we de bloei van de gele kornoelje. Dit is een van de vroegst bloeiende heesters. De bloemen van deze struik zijn felgeel en geurend en de bijen en hommels zijn er gek op. Je herkent de struik direct, doordat er nog geen blad aan de takken zit. 

 

Volgende week weer meer.

Anneke Kuiper

Terug naar overzicht