Nieuws over Landschappark Martenastate

Stinzenflora, 22 maart 2023, week 7

  • 23-03-2023

Deze week voor het eerst te zien: de vingerhelmbloem. De vingerhelmbloem is ook bekend onder de namen “vogeltje op de kruk” of “voorjaarshelmbloem”. Het is een plant uit de papaverfamilie, nauw verwant aan de holwortel, en van deze soort te onderscheiden door de handvormig ingesneden schutblaadjes van de bloemen. Op de 2e foto is dit goed te zien. 

 

En dan de krentenboom. Hiervan zijn een aantal in het park geplant. Dit is een struik die vroeg in het voorjaar bloeit met witte bloemen. Het is een hoog opgaande struik waarvan de knoppen op uitkomen staan en een welkome aanvulling vormen op de bestaande flora. 

Wat een verrassing! Vorige week voor het eerst gespot, een paartje mandarijneenden. De mandarijneend is een exotische verschijning die je hier niet verwacht. Het is een kleine eendensoort waarvan de mannetjes kleurrijk zijn. De vrouwtjes zijn bruinachtig grijs. De mandarijneend broedt in (boom)holtes en zowel het mannetje als vrouwtje broeden de eieren uit. Ik denk dat het vrouwtje al een broedplaats heeft, ik heb haar niet gezien, dit in tegenstelling tot het mannetje. 

Het bos. In de eerste takkenril komt toch - boven verwachting - her en der de sneeuwroem op. Boven verwachting omdat bij het verwijderen van het fluitekruid vrijwel alleen leeggegeten bolletjes van de sneeuwroem zijn aangetroffen (muizen?). Sneeuwroem is er in de kleuren blauw/paars en wit en misschien laat de laatste zich ook zien.  

 

In aansluiting op het verhaal vorige week van de narcis met 3 bloemknoppen: navraag leverde op dat deze narcis een zaailing is van de narcis tête à tête, genaamd narcis jumblie. Ze verschilt van haar zus door de dekblaadjes naar achteren te slaan en ze bloeit veel rijker. Meer bloemen per steeltje en meer bloemen per bol. Volgende week weer meer.

 

Anneke Kuiper

Terug naar overzicht