Nieuws over Landschappark Martenastate

Landschapspark Martenastate in Koarnjum wordt uitgebreid

  • 05-11-2020

Koarnjum, 5 november 2020 Martenastate in Koarnjum - thans bestaande uit een landschapspark, stinzenflorabos en –singel, bijzondere opstallen zoals state, koetshuis en Túnmanswente - zal een royale uitbreiding ondergaan. De naastgelegen boerderij aan de Martenawei 4 en het volledige perceel zullen worden toegevoegd aan het bezit van Stichting Martenastate. Deze uitbreiding wordt mede mogelijk gemaakt door de heer en mevrouw Willem van Riemsdijk en Trudy van Riemsdijk – Zandee.

Terug naar overzicht