Nieuws over Landschappark Martenastate

Wat bloeit er deze week (periode (15-22-april) door Sjoerd Hogerhuis

  • 16-04-2021

Holwortel en vingerhelmbloem lijken op elkaar en bloeien nu beide. Ze staan hier en daar vlak bij elkaar, zodat je ze mooi kunt vergelijken. De vingerhelmbloem heeft wat kleinere bloemetjes en de puntje staan meer omhoog. Overal staan bosjes narcissen met verschillende kleuren bloemhartjes die het park opvrolijken. In het fries hebben ze de fraaie naam titelroas. Er hebben nog nooit zo veel gele anemonen gebloeid als dit jaar. Datzelfde gold voor de sneeuwklokjes zo’n anderhalve maand geleden. De natuur heeft toch steeds weer verrassingen in petto! Wat er nog meer bloeit in het park is te zien op www.Stinzenfloramonitor.nl

Terug naar overzicht