Nieuws over Landschappark Martenastate

Een eigen stinzenfloratuin; waar een bezoekje aan Martenastate toe kan leiden..

  • 05-01-2019

Als het aan Mathijs en Riekie Postma ligt, kunnen inwoners van Tzum over een paar jaar door een stinzenfloratuin in het dorp wandelen. De twee willen de zevenduizend vierkante grasland achter hun huis bij de Johanneskerk omvormen tot een tuin met stinzenflora, planten met opvallende bloemen die vooral in het voorjaar bloeien. Het plan ontstond een jaar geledenaandekeukentafeldoorgesprekken met Henk Buith van landgoed Martenastate in Koarnjum. ,,Wij wonen hier nu twee jaar en hebben een groot grasveld achter ons huis waar we niets mee doen”, vertelt Mathijs Postma. ,,We bezoeken vaak Martenastate en zijn gecharmeerd van Engelse landschapstuinen. Dankzij onze woonsituatie hebben we nu de ruimte zelf zo’n tuin aan te leggen.” Op 28 januari houdt Postma een informatie-avond in het dorpshuis,

Terug naar overzicht