Nieuws over Landschappark Martenastate

De inspiratie is door het echtpaar, oorspronkelijk uit Leeuwarden, opgedaan na vele bezoeken aan Martenastate!

  • 15-01-2019

Een bijzonder particulier initiatief: geïnspireerd door de uitbundig groeiende stinzenflora in landschapspark Martenastate in Koarnjum, laten Mathijs en Riekie Postma, inwoners uit Tzum, alhier een stinzenfloratuin aanleggen in een mooie historische omgeving, naast de Johanneskerk. Artikel Leeuwarder Courant 15 januari 2019

Terug naar overzicht