Nieuws over Landschappark Martenastate

Opname van Martenastate in lijst Floron van botanische hotspots

  • 04-07-2019

Dinsdag (25 juni) heeft Floron dit project voor de eerste keer gepresenteerd. Deze organisatie heeft het project onder de aandacht gebracht van een aantal zakelijke relaties, waaronder een afgevaardigde van het ministerie van LNV, afgevaardigden van verschillende Provincies, terreinbeheerders en vrijwilligers. De website met alle hotspots kunt u via onderstaande link bekijken, Martenastate is te vinden in de categorie ‘stinzenbossen’. https://www.verspreidingsatlas.nl/biodiversiteit/hotspots/

Terug naar overzicht