Herstelplan

Met een reeds enkele eeuwen durende rijke cultuurhistorische geschiedenis geniet Martenastate sedert 2003 de beschermde status van rijksmonument.

Het bestuur van Stichting Martenastate is zich ten zeerste bewust van de waarde en schoonheid van Martenastate en ziet graag dat huidige en komende generaties - bezoekers en bewoners - blijvend kunnen genieten van het gehele complex, bestaande uit state, landschapspark, overige woningen, grafheuvel en natuurkampeerterrein. Dit vergt een voortdurende aandacht voor de kwalitatieve staat van onderhoud.

Noodzakelijke werkzaamheden

Vanwege achterstallig onderhoud is tussen 2005 en 2007 gestart met de eerste planvorming om de noodzakelijke werkzaamheden te verrichten die het gewenste resultaat gaan opleveren. De hiertoe benodigde gelden maakten deze plannen wat minder realistisch qua uitvoerbaarheid.

In 2012 heeft het bestuur een nieuw uitvoeringsplan opgesteld dat prioriteit geeft aan de volgende onderdelen:

 • optimaliseren milieu voor stinzenflora
 • verbeteren schelpenpadenstructuur in het park
 • gedeeltelijk plaatsen van walbeschoeiing langs vijverpartijen om afkalving van oevers tegen te gaan
 • baggeronderhoud van vijverpartijen en grachten
 • het opsnoeien van overhangende takken om de lanenstructuur beter tot zijn recht te laten komen
 • aanplant van bomen op plaatsen waar deze zijn verwijderd i.v.m. stormschade op iepziekte
 • het realiseren van een nieuw parkeerterrein nabij de Hervormde Kerk
 • het volledig vergroenen van de huidige parkeerruimte
 • het vervangen van informatiepanelen en het aanbrengen van naambordjes bij stinzenflora
 • het wegnemen van achterstallig onderhoud van de toegangspoort, hekken, tuinornamenten en grafstenen
 • het op twee plaatsen aanleggen van een fruitgaard en het plaatsen van een berceau

Voor de benodigde gelden is, naast de inzet van eigen middelen, een voortdurend beroep gedaan op overheden, fondsen en particulieren. Hierdoor konden successievelijk in 2014 en 2015 alle genoemde onderdelen uitgevoerd.